Skip to content

Israel acting like Nazis in Gaza

Israel acting like Nazis in Gaza

On Thursday 15th January in the House of Commons (2009), Gerald Kaufman MP (Manchester, Gorton, Labour), gave an impassioned speech on the conflict in Gaza. We reproduce it in full here. 

I was brought up as an orthodox Jew and a Zionist. On a shelf in our kitchen, there was a tin box for the Jewish National Fund, into which we put coins to help the pioneers building a Jewish presence in Palestine. I first went to Israel in 1961 and I have been there since more times than I can count. I had family in Israel and have friends in Israel. One of them fought in the wars of 1956, 1967 and 1973 and was wounded in two of them. The tie clip that I am wearing is made from a campaign decoration awarded to him, which he presented to me. I have known most of the Prime Ministers of Israel, starting with the founding Prime Minister David Ben-Gurion. Golda Meir was my friend, as was Yigal Allon, Deputy Prime Minister, who, as a general, won the Negev for Israel in the 1948 war of independence. My parents came to Britain as refugees from Poland. Most of their families were subsequently murdered by the Nazis in the holocaust. My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her home town of Staszow. A German soldier shot her dead in her bed.

My grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The current Israeli Government ruthlessly and cynically exploit the continuing guilt among gentiles over the slaughter of Jews in the holocaust as justification for their murder of Palestinians. The implication is that Jewish lives are precious, but the lives of Palestinians do not count. On Sky News a few days ago, the spokeswoman for the Israeli army, Major Leibovich, was asked about the Israeli killing of, at that time, 800 Palestinians?the total is now 1,000. She replied instantly that: ?500 of them were militants. That was the reply of a Nazi. I suppose that the Jews fighting for their lives in the Warsaw ghetto could have been dismissed as militants.

The Israeli Foreign Minister Tzipi Livni asserts that her Government will have no dealings with Hamas, because they are terrorists. Tzipi Livni?s father was Eitan Livni, chief operations officer of the terrorist Irgun Zvai Leumi, who organised the blowing-up of the King David hotel in Jerusalem, in which 91 victims were killed, including four Jews. Israel was born out of Jewish terrorism. Jewish terrorists hanged two British sergeants and booby-trapped their corpses. Irgun, together with the terrorist Stern gang, massacred 254 Palestinians in 1948 in the village of Deir Yassin. Today, the current Israeli Government indicate that they would be willing, in circumstances acceptable to them, to negotiate with the Palestinian President Abbas of Fatah. It is too late for that.

They could have negotiated with Fatah?s previous leader, Yasser Arafat, who was a friend of mine. Instead, they besieged him in a bunker in Ramallah, where I visited him. Because of the failings of Fatah since Arafat?s death, Hamas won the Palestinian election in 2006. Hamas is a deeply nasty organisation, but it was democratically elected, and it is the only game in town. The boycotting of Hamas, including by our Government, has been a culpable error, from which dreadful consequences have followed.

The great Israeli Foreign Minister Abba Eban, with whom I campaigned for peace on many platforms, said: You make peace by talking to your enemies?

However many Palestinians the Israelis murder in Gaza, they cannot solve this existential problem by military means. Whenever and however the fighting ends, there will still be 1.5 million Palestinians in Gaza and 2.5 million more on the west bank. They are treated like dirt by the Israelis, with hundreds of road blocks and with the ghastly denizens of the illegal Jewish settlements harassing them as well. The time will come, not so long from now, when they will outnumber the Jewish population in Israel. It is time for our Government to make clear to the Israeli Government that their conduct and policies are unacceptable, and to impose a total arms ban on Israel. It is time for peace, but real peace, not the solution by conquest which is the Israelis? real goal but which it is impossible for them to achieve.

They are not simply war criminals; they are fools.

Gerald Kaufmann, mannen som turte å åpne munnen, medlem av det engelsk Parlament: http://liberalconspiracy.org/2009/01/17/gerald-kaufman-mp-the-lives-of-palestinians-do-not-count/

Advertisements

Terror og vold i Bagdad julen 2011

Terror og vold i Bagdad?

CIA har mujahedin, al-quaida og jihadistene fra Afghanistan og Pakistan på sine lønningslister. Dette ble allerede under russernes okkupasjon av Afghanistan organisert. Det er åpenbart i bombeanslagene i Bagdad, fordi de er nøyaktig gjennomført, mange i antall og tidspunktet var rett etter forhandlingene med irakerne var mislykket. US soldatene i Irak fikk ikke den immunitet mot rettsforfølgelse. Fordringen var at soldatene skulle kunne slakte irakere som de ville og når de ville. CIA er altså ikke så intelligent som markedsføringen vil ha det til. De kan nemlig bare lavpannet, blodig vold, akkurat som fulle telemarkinger med flaskehalser mot hverandre på en lørdagskveld.

Forskjellen er at CIA har ubegrensede finansielle midler og kan stort sett gjøre hva de vil uten rettsforfølgelse. Men ikke lenger i Irak. Derfor oppfører CIA seg som Israel, de begynner å skrike som bortskjemte unger og skyter og sprenger bomber. For det kan de. De kan ennå spille på sine voldsinstrumenter; ikke for først og fremst å skape religiøs uro mellom shia- og sunnimuslimer, men for å nå maktpolitiske mål, olje, gass og strategiske brohoder. Men dette kan de gjøre fordi de ennå er i det skjulte. Fordi alle tror det er muslimske terrorister som sprenger bomber.

Men, slik er det ikke!

Men nå ser vi klarere at heller ikke US soldatene synes noe om denne krigen, antallet selvmord (468 i 2010) blant de amerikanske soldatene er høyere enn antall falne (462 i 2010) i krigshandlinger.

Hør kort intervju med irakveteranen, US soldaten Matthis Chiroux : 

 

Aftenposten 22.12.2011: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Bagdad-rammet-av-koordinert-angrep-6726355.html 

Slikt kan de ikke gjøre hjemme i USA. Men det hadde de gjort, hadde de kunne komme vekk med det. For det er maktmål som forfølges, intet annet. Det er samme teknikk, samme folkene med den samme tenkning som ligger bak terrorbombingen i Damaskus.

Muslimsk brorskap nekter for bomber: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929007

Demonstranter drept i Jemen: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7929142

Terror bombing i Afghanistan: http://www.dagbladet.no/2011/12/25/nyheter/selvmordsbombe/taliqan/angrep/19552727/

Taktikken er å drepe så mange som mulige uskyldige mennesker, slik at man lettere kan sette grupperinger opp mot hverandre (CIA terrortaktikk fra 50 årene), for i et gitt passende øyeblikk komme inn med et fordelaktig forslag.  La oss ikke glemme at det skal et stort apparat av både store finansielle midler og logistikk til for å organiserer terror og mord på sivilbefolkningen. CIA har statlige skattepenger til disposisjon og kan, enn så lenge, gjøre hva de vil uten å måtte stå til regnskap for sine handlinger. La oss ta det alvorlig at denne metode og teknikk blir brukt utstrakt i omfang over hele verden.

Dette var den egentlige grunn til at amerikanerne lot terrorbombene ødelegge hundrevis av sivile liv i Bagdad: 

“When the Americans asked for immunity, the Iraqi side answered that it was not possible”, al-Maliki told reporters in Baghdad. “The discussions over the number of trainers and the place of training stopped. Now that the issue of immunity was decided and that no immunity to be given, the withdrawal has started”.

Hvorfor forteller ikke regjeringen oss sannheten om Irak? http://www.brasschecktv.com/videos/the-iraq-war/why-wont-the-government-tell-us-the-truth-about-iraq.html

Hør Hilary Clinton innrømmer at USA sto bak Mujahedin under russernes okkupasjon i Afghanistan. Tro bare ikke at de lot slikt et genuint terrorinstrument dø ut, da russerne dro hjem igjen:  


Sitat journalist Chris Floyd Moscow Times skrevet allerede for mange år siden, den 18.februar 2005: 

“Merkelig nok, akkurat som det ser ut til at Pentagon er iferd med å etablere Gladio-type operasjoner i Irak, har det vært en plutselig økning av terrorangrep på vanvittig provoserende sivile mål, slik som sykehus og skoler, rapporterer avisen The Guardian. Dette kommer like etter de nasjonale valg der de fleste fraksjoner ønsker en snarlig slutt på den amerikanske okkupasjonen. Nå gjelder høyprofilerte sivil slakting som understreket det presserende behov for amerikanske styrker å bli på scenen på ubestemt tid, for å gi sikkerhet mot den alltid tilstedeværende terrortrusselen. I mellomtiden fortsetter George W.Bush’ sine folk å bygge ut sine permanente baser i Irak..: små byer som skal beskytte oljeinnstallasjonene som irakiske tjenestemenn har lovet å selge til amerikanske selskaper og samtidig danne strategiske brohoder for videre geopolitisk dominans.

“Strangely enough, just as it appears that the Pentagon is establishing Gladio-style operations in Iraq, there has been a sudden rash of terrorist attacks on outrageously provocative civilian targets, such as hospitals and schools, the Guardian reports. Coming just after national elections in which the majority faction supported slates calling for a speedy end to the American occupation, the shift toward high-profile civilian slaughter has underscored the “urgent need” for U.S. forces to remain on the scene indefinitely, to provide security against the ever-present terrorist threat. Meanwhile, the Bushists continue constructing their long-sought permanent bases in Iraq: citadels to protect the oil that incoming Iraqi officials are promising to sell off to American corporations — and launching pads for new forays in geopolitical domination.”

Chris Floyds utmerkede artikkel (allerede fra 2005- Moscow Times) om de hemmelige NATO-terrorgrupper som planlegger og utfører terrorhandlinger over hele Europa: http://www.rense.com/general63/sword.htm

Minst 50 personer drept: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Minst-50-personer-drept-i-Nigeria-6731513.html


Egen oversettelse fra boken Das RAF Phantom, Knaur Verlag, 1992:

Det er den letteste oppgave i verden for en spesialavdeling av statens hemmelige politi (hos oss PST), da de har finansielle midler og bevegelsesfrihet å infiltrere en mindre terrorgruppe og komme så nær ledelsen at de, gjennom visse arrestasjoner eller henrettelse av de opprinnelige ledere (noe som ikke er uvanlig; som et bevæpnet sammenstøt med ordensmakten) kan komme i ledelsesposisjon. Fra og med dette øyeblikk disponerer statens hemmelige politi over en gruppe naive eller fanatiske militante som bare lengter etter ledelse.
Und im Falle einer kleinen, spontan entstandenen terroristischen Gruppe ist es für die staatlichen Sonderabteilungen die leichteste Aufgabe der Welt, sie zu underwandern, ihrer ursprünglichen Spitze dank der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und Bewegungsfreihet näherzukommen und sich an ihrer Stelle zu setzen, sei es durch bestimmte Verhaftungen im richtigen Augenblick oder durch die Ermordung der ursprünglichen Führern, die im allgemeinen bei einem bewaffneten Zusammenstoss miot den “Ordnungskräften” passiert. Von diesem Augenblick an können die staatlichen Geheimdienste ganz nach ihrem Belieben über ein voll wirksames, aus naiven oder fanatischen Militanten gebildetes Organ verfügen, das nur geführt werden will” (Boken Das RAF Phantom, Wisnewski, Landgraeber, Sieker, Knaur Verlag, 1992). 

Dette er metoden til CIA i Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Egypt og Syria (pr idag). Men det er også metoden til NATO’s hemmelige ‘Stay Behind’ Grupper som arbeider i det skjulte i alle europeiske land. Iskalde og kyniske mennesker som tar alle midler i bruk for å manipulere befolkning og politikere dit de vil. Også i lille utkantskongeriket Norge. Det er vanskelig for oss vanlige mennesker å begripe hva som foregår i hodene til statens hemmelige agenter og deres sjefer, men at de (CIA, MI6, Mossad og PST) er istand til å manipulere andre mennesker, er sikkert, da det hører til deres fremste oppgaver.

Poenget er at vi, borgerne, ikke behøver å akseptere disse lysskye og destruktive arbeidsmetoder, til og med finansiert av våre skattepenger. La oss vise vår avsky for dette. La oss snakke om det på kafeer og restauranter, på busser og trikker og på ishockey- og fotballkamper. La de hemmelige agenter få føle at det de holder på med ikke er noe verdt. For det de (kanskje uforvarende) er med på å dyrke frem i samfunnslivet vårt, legger alt liv øde. Men de vet det ennå ikke. 

Når det gjelder terrorisme er USA/CIA det aller verst tenkelige. Det er en kynisk destruktivitet parret med den grådigste egoisme utøvd på det laveste mulige lavpannede voldsnivå finanisert og villet av en sterk statsmakt. Hvor de har vært, ligger døde og lemlestede mennesker igjen. Dette vil også komme dit hvor vi ikke forventer det. For deres handlinger taler sitt eget språk. Våre egne stuedører er ikke beskyttet. Den eneste måte å tørke ut dette på, er å stenge alle kraner og forbindelser vi har med USA. Dette er et land og en nasjon vi ikke lenger kan ta alvorlig, slik de ødsler med andres liv, helse og ressurser. Mitt inntrykk er at det ikke lenger finnes noen terroraksjoner hvor ikke CIA er involvert med sine (kjente) maktpolitiske og geoøkonomiske målsettinger. På metodespråket virker det som også de muslimske terrorgrupper og selvmordsbombere i hele midtøsten og mellomasia blir styrt av dem. For terrorkonseptet har de beholdt. Det er det samme som før. Aksjonene til italias Røde Brigader ble på 70- og 80-tallet styrt av dem via såkalte ‘Stay Behind’ terrorgrupper eller Gladio. Disse hørte til under NATO hvor CIA sto (står) ved roret. Av alle europeiske land er det bare Italia, Sveits og Belgia som har prøvd å rydde opp i disse skammelige forhold. Ikke Norge (merk deg dette!). Det er viktig å gjøre disse sammenhenger kjent. For det er som med det tyske eventyret om Rumpelstilzchen. Når navnet blir kjent, mister trollmannen makten.

A Needed Terrorist Just Came Along

The White House people are gifted. Just when they need a terrorist to support them getting their new law through the Congress, The Prolonged Detension, they got one, just in time (JIT).

from Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/national/ap-source-manhattan-resident-suspected-of-plotting-to-bomb-various-targets-in-nyc-arrested/2011/11/20/gIQAKpC3fN_story.html?hpid=z3

Prolonged Detension

Prolonged Detension

USA is the country with the highest number of prisoners.

Obama goes one step further. Watch the video. He is not ashamed of himself a single moment. The White House wants from now the possiblity to detain a suspect without having done anything. Imprisonment reason is that the detained in the future may do a criminal act. This should be the only reason the US authorities need. The U.S. government will have an exemption card to imprison whoever they want, whenever they want and where they want and that without a committed crime. Suspicions about a possible future criminal act is enough.

 

 

My goodness! An idea that is a rule worthy. It is in line with Israel’s ban on boicotting goods produced in Israel. Basically I do not believe my own ears. I recommend the matter should get high points on the list of Darwin P. Erlandsen’s International Idiot List in the Norwegian Association of MDSG, Major Development Steps Global.

Gadaffi, the truth and the lies of the US

Gadaffi, truth and the lies of the US authorities

Gadaffi is dead, abuse of power of democracy are living longer. May God cry shame down of our heads and hearts. With U.S., the UK’s, France’s and the norwegian foreign minister Jonas Gahr Støre’s blessing was Gadaffi brutally murdered. Ceaucescu and his wife, but Saddam Hussein got at least a cursory trial, while at the Gadaffi’s death, culture, civilization and dignity was forgotten. Norwegian tax money was spent to protect the civilian citizens’ lives in Libya. This has costed between 50 – and 100,000 people’s lives and is far from over. It seems as though our own Secretary of State does not have his sense of reality in good shape anylonger, as he goes out with a statement to protect civilian lives. It was not what it was all about. It was not terrorism, not civilian life.

Our minister uses lies. I do not know (yet) why it should be necessary?

But we are indeed closer to the truth when we realize that France got 30% of oil reserves in Libya as thanks for their efforts. The French Foreign Minister Alain Juppé thought the French effort was worth it, he said. We still do not know what England got, but certainly not less. Clear is that NATO was used for this purpose. They did initiated this war, and Norway participated. The US had their own terrorists in the midst of the rebel council, from the beginning. They had secured the bay and both ends.

France gets 1 / 3 of the Libyan oil – http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article4214782.ece

Now we may see all the horrible photos of Gadaffi’s the way to death. I guess the US are proud. When we think back to last images of a terrorist was denied shown, the (alleged) killing Bin Ladens, because the photos were too terrble for the public, mrs Clinton stated. But it was not even the beginning of the truth. It was a political fraud. In the same way as claiming to want to protect the civilians in Libya have been a deception.

The following events confirms this: Between battles in Libya were insurgents created a new central bank: http://www.dailypaul.com/160647/new-central-bank-of-libya

This type of bank was also established by the Americans in Afghanistan and Iraq after the americans arrived. Perhaps our minister Gahr Støre knew this? We do not for one moment believe that this new central bank is owned by the Libyan people or others who stood close to the people, but first and foremost the United States that already have their straws into the flow of money belonging to somebody else. Only a few years ago, Gadaffi is a close ally in the fight against terrorism. In 2008, Libyan banks owned by Gadaffi was supported by the U.S. central bank, the Federal Reserve, to survive the economic crisis. A year later, Gadaffi visits by senior U.S. politicians, including John McCain, Joe Lieberman, Linsey Graham, Susan Collins and others.

Quote article in The New American:

“The Senators Expressed appreciation for Libya’s counter terrorism cooperation in the region, the cable noted. In one of the discussions Libya were characterized as an important ally in the fight against terrorism, the common enemies make better friendships, said Joe Lieberman. Senator McCain promised that the U.S. would deliver (military) equipment so that it could defend its security. The peculiarity is that the terrorists (LIFG) previously pursued by the U.S., is now the center of Tripoli rebel council:

“Today, however, the situation is much different. The founder of the LIFG once Arrested and tortured by U.S. official for the terrorism allegations is now actually in charge of the Tripoli Military Council. Count Less Other Islamic militants Gadhafi once helped suppress with American assistance Also Played Key Roles in the Western-supported regime-change operation. Soon They Might Be in charge of the whole North African nation. “

To me it means that it was not the socalled «terrorism» that was important. It was something else.

What actually happened is a spiral of violence initiated by the U.S. based on 9/11 and the Terrorist Act. But it is a carefully orchestrated and intelligent political game. Each event is carefully thought out, for they have no possibility of larger errors. As far as I can understand the CFR (the country’s richest men and women), the CIA and its military is involved. They’re going to keep on their plans until they are beeing stopped.

Who was a central figure among the Libyan rebels?

One of them is called Ali Tarhouni. Event presented him the 18th of June 2011 as the rebels’ finance manager:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4150915.ece

Some of his biography appears on Wikipedia. Seattle Times writes 24/3-2011 that he has been professor of economics at Washington University and that he has been there since 1986, ie for 25 years.

Professor of Economics:

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2014592498_tarhouni25m.html

He was born in Libya in 1951, escaped in 1973, aged 22, his master’s degree in economics at Michigan State University in 1978, 25 years old and a doctoral degree at the same university in 1983, 32 years old. Clearly, a very alert and intelligent man. In 2011 he traveled to Libya as a rebel, 60 years old. I suppose he has worked closely with the CIA ever since he arrived from Libya and stands today in the new Central Bank and is responsible for the Libyan economy. He came back in March. This means that this bank is closely linked to America’s needs. For me he is the living proof of the US and CIA’s involvement and true purposes in this war. 

Ali Tarhouni says the Times on August 28, 2011:

http://www.dagsavisen.no/utenriks/article519791.ece 

 

 

 

Here an interview with the argentinian author Adrian Salbucci about LIbya, golddinars and Gadaffi’s death: 

When murder is a milestone

The U.S. government is about to set a standard. They kill, unannounced. The judicial side of such an act was overlooked and neglected by the White House, CIA and the U.S. Air Force. It is to read that they have killed several times in attempts to find the man they believe is the suspect.

Obama: assassination in Yemen a milestone (in norwegain language):  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4243002.ece

We can expect that when a drone with its Hellfire missile hit,  they kill 10 to 20 people who might be nearby, but we forget that 70-150 gets seriously injured. U.S. has in its many attempts to find (socalled) suspects, killed perhaps 40 people and then injured severly 400.  Presumably the predator with hellfire rockets have depleted uranium in their warheads. This ammunition pollute the geography for many, many generations to come. All this on the basis of a suspicion.

Quote NRK.no: “Because he was on America’s death list, his father, who was a former minister in Yemen’s government wrote to a U.S. court, demanding that the United States exckude the son of the death list.”

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7814771

What kind of regime are we about to get in the U.S.?

Why are the government of the US terrorizing the world with its weapon technology?

Norway also has oil. Im sure this kind of terror does not stop in Yemen, Somalia, Libya, Iraq, Pakistan and Afghanistan. We can certainly expect that they will also one day knocking on our doors and will hunt down the terrorists, massively, as they say.

While in reality is quite other hidden motive behind them.

Why do not we learn?

CIA has manipulated in the worst ways for almost 100 years. Anything that have the taste of a social policy, the fight with all means. They use illusions as an intrument to realize their true motives. Bin Laden’s significance has been created by them, a mediaillusion with use of planted videos. The alleged murder of his, is still an allegation.

Soon we will be punished for not wanting to believe the words of the US Governemnt or CIA. The accusation against the US-born Anwar al-Awlaki, we have only from the U.S. authorities, as they probably expect accusations from his family and perhaps from the Yemeni authorities. Otherwise they would not have said anything. This is the first time I see that the murder could be a milestone. Barack Obama does as his backers tells him. With a smile and a great-sounding rhetoric. In the case of political murder without trial, we can assume on that basis that the American government always is lying. I am sorry for that. It looks like they would just justify their murder to gain time. For what they need this time, I dont know, yet. While they carry out their misdeeds well-hidden under the table, the situation above the white tablecloth is a completely different one: Here they are polite, they smile openly as your best friends, as if they were well intentioned and only honest, sundayschool christians.

We know that the Americans kill when there is someone who like to tell things they do not like. Dont forget. This is not single individuals. This is a state, a financially strong state apparatus, instrumented for ambushes, assaults and murders (large weapons budgets), while the number who live on government food stamps in their own country is growing explosively (last count 46 million). Do not forget the brutal treatment of a guy like Bradley Manning. He is just kept straight up because of world opinion. I think this is just a beginning. Its going to get worse, if we dont stop it. We are the marked og the US. They need us.

Micah Zenko, a young CFR speaker who openly speaks for the US Government, a man with a paycheque in his pocket from the CIA, says its a great way to get rid of suspects:  http://blogs.cfr.org/zenko/2011/09/30/targeted-killings-the-death-of-anwar-al-awlaki/?cid=nlc-public-the_world_this_week-link4-20110930#more-838

This is not great at all. Actually it is a result of a very strange, immature and incomprehensible puberty mood, like a narrow minded cowboy mentality, but in the hands of a powerful state.

Israel, et rikt og mektig land, hvis folk ble fattiglemmer

Krisemøter i Israel: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4194434.ece


Benjamin Netanjahu

Israel, reiches Land, arme Bürger: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,778830,00.html

Det hadde nok ikke Benjamin Netanjahu regnet med, at vanlige folk går ut i gatene og protesterer. Det er meget håpefullt. Mitt inntrykk var at Israel hadde væpnet seg til tennene, de følte seg hundset, jaget og truet. Så valgte landet å bli en ren krigerstat. Men landet som skulle representere det ypperste av vestlige kristne idealer, hadde ingen motstandskraft lenger, de var svake, de led av benskjørhet og leukemia, det var oppløsningstendenser. Muren, en prosjekt av sement og paranoia, vitnet om selvoppgivelse av det som engang var, og også hos jødene, det som levde av idéer om frihetens betydning. Muren har så langt kostet 4 x et norsk statsbudsjett og skal visstnok koste det dobbelte. Det er ikke det minste rart de begynner å bli blakke. Men i tillegg tror de at de (staten) skal bli friske av de sykdommer de har pådratt seg. Friske gjennom denne kolossale mur (409 av 703 km er bygd). Mange land og mennesker har villet ofre både tid og penger på den israelske stat. Men de nekter å høre på sine de gode menneskers velmenende råd. Muren skal hindre at landet ramler fra hverandre, slik ser de ultraortodokse det, fordi den indre forfatning er som legoklosser som er iferd med å skubbes over bordkanten. Derfor vil de den. Koste hva det koste vil. Men de har nok glemt det samme som den kinesiske keiser glemte; muren stenger ikke bare palestinerne ute, den stenger også israelerne inne. Både inne på sitt geografiske område og inne i en bunnløs gjeld. For dette kommer i tillegg til militær, våpen og nye boliger i okkupert land. De ville strupe Palestina økonomisk, men se, livet talte også der sitt eget språk, nå sitter de selv i den samme saksen. Det som engang var av spennende sosiale ideer, hele Europas ungdom var den gang dypt imponert, av arbeidskollektivet Kibbutzen, der man arbeidet med lik verd alle som en, intet makthierarki. Men denne viktige idé er for lengst forsvunnet ut i horisonten til fordel for et rent makthierarkistisk militærsamfunn…

Men så, uventet og plutselig, dukker utallige begeistrede mennesker opp igjen og lager en strek i regningen for Israels statsmakt. Det lover godt. For det er bare vanlig mennesker som vet hvor veien skal gå, ikke statsfunksjonære eller politikere, som (også der) har egne agendaer. Også den israelske stat må holdes stramt i ørene.

Nye bosettingsboliger: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4196925.ece


Demonstrasjon i Tel Aviv 6.august 11

Netanjahu’s posisjon er truet: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,779237,00.html

At Knesset den 11.juli 2011 kunne vedta en lov mot boykott av varer produsert i israel og også gjennom denne nye lov kriminalisere protester og aksjoner mot Israels okkupasjon og isolasjon av sitt naboland Palestina, er et meget bekymringsfullt tegn på den ultrafanatiske religiøse bevegelses makt(misbruk) i Israel i dag, en lov i samme ånd som gamle DDR eller Stalin’s Russland, etter mottoet “vil dere ikke, så skal dere…”. I tillegg har Israels ambassadørerer over den hele verden stående ordre å fotfølge alle journalister og skrivekyndige i landet med hevet pekefinger, et verdig oppdrag, spør du meg, verdig å havne på Darwin P.Erlandsens merittliste.

Jeg sier ikke mer :